Fortsättningskurs - Advanced Scuba Diver

Fortsättningskurs - Advanced Scuba Diver

Med Advanced Scuba Diver menas inte att dykningen är mer avancerad utan namnet syftar till att man avancerar med sin dykning. Under kursen lär man sig hur man navigerar under vatten och hur man hanterar djupare dyk på ett säkert vis. Efter kursens avslut får du dyka ner till 30 meter.

 

Kursinnehåll

Kursen innehåller, förutom teori, fem dyk med olika inriktning, där två dyk är obligatoriska och de andra tre kan väljas fritt. Alla fem dyk måste göras för att bli certifierad.


De tre dyk som är obligatoriska är ett djupdyk där man får prova att gå djupare än 18 meter, ett navigeringsdyk där man utvecklar konsten att navigera under vattnet samt ett dyk med dålig sikt vilket lämpligtvis är ett natt- eller skymningsdyk. Exempel på vad man kan göra under de tre andra dyken kan man se nedan och är ett provsmak av det som kallas "specialties". Exempel på dyk man kan göra under sin utbildning är:


• Djupdyk (Obligatoriskt)

• Navigationsdyk (Obligatoriskt)

• Låg Visibilitet
• Nattdyk

• Peak performance boyancy/Avvägningsdyk

• Vrakdyk

• Båtdyk

• Sök & Bärgning

• Strömdyk

• UV-scooter

• Utforskning

• UV-foto

 

Vad ingår i kursavgiften?

I kursavgiften ingår lån av kurslitteratur samt erbjudande om att hyra utrustning till rabatterat pris. Vid avslutad och godkänt utförd kurs får man ett certifikat från dykorganisationen Naui som bevis på att man utfört utbildningen.

 

Förkrav

Det krävs att du har gått en grundutbildning så som Naui Scuba Diver eller motsvarande för att få gå denna fortsättningskurs.


För att få gå kursen krävs att man fyller i en hälsodeklaration där man intygar att man är frisk. Om man har någon åkomma som kan vara en fara vid dykning så krävs det att man har ett läkarintyg för att få dyka.


Pris

3500:-

(Varav 1000:- i anmälningsavgift)