Arvaskär

Arvaskär

 

Typ av dyk:

Naturdyk

 

Dykdjup:

0-20 meter

 

Säkerhet:                                                 

Det kan vara strömt i sundet mellan Arvaskär och Norra Horta (östra sidan av skäret) om man kommer utanför berväggen. Det kan vara lämpligt att gå i land och fästa dykflaggan på den högre delen av ön så att den syns från alla håll.

 

Beskrivning:

Här dyker man lämpligen på bergsluttningen på nordsidan då sydsidan är ganska flack och växtligheten döljer det mesta som gömmer sig bland stenarna. Börja lämpligen dyket vid klyftan där det sluttar brant ner till 17 meter och det finns några hålor på 5-6 meter som man kan undersöka under säkerhetsstoppet. Från klyftan kan man välja att antingen följa branten åt väst där det går ner till cirka 20 meter eller åt öst där det istället blir något grundare. 

 

Förtöj båten vid klyftan på norra änden då vinden ligger på på den sidan, men se upp för en utstickande berghäll precis väster om klyftan som kan skada propellern om man har otur. Ligger vinden på på nordsidan kan man lägga båten i den lilla lagunen på södra sidan. Här får man lyfta motorn innan man glider in i lagunen.

 

Position:

Arvaskär ligger strax söder om Båtfjorden. Hit kommer man enkelt med båt från Bua hamn.

 

Latitud/Longitud:

57 13 32,46 N - 12 04 54,66 O

 


Visa Sjökort på Eniro.se