Baggen

Baggen:

 

Typ av dyk:

Naturdyk

 

Dykdjup:

0-10 meter

 

Säkerhet: 

Strax norr om Baggen ligger ett rev som ibland kan bryta ytan. Det rekommenderas att man närmar sig skäret med försiktighet och att man kikar på ett sjökort, till exempel på Eniro innan man far dit. Det rekommenderas att man närmar sig söderifrån. Klipporna är mycket hala. Om man inte har båtförare med och förtöjer båten kan man med fördel göra detta samt fästa dykflagg i den stora kummeln med radar reflektor som är utmärkande för Baggen.

 

Beskrivning:

Baggen lämpar sig mycket väl för ett dyk runt hela ön.

 

Nedstigning kan med fördel påbörjas öster om skäret där man finner en fin snäckskalsbotten på runt fem meters djup. Här kan man stanna upp och göra lite övningar innan man simmar vidare åt valfritt håll. Nordväst om skäret hittar man korridorsliknande formationer i klipporna som man kan följa medan det i övrigt är stenig botten.

 

Bottnen sluttar ganska svagt så ibland kan det vara förvirrande var man har ön. Eftersom Baggen ligger såpass utsatt kan man här ha väldigt bra sikt och vackra färger. Nöjer man sig inte med ett dyk runt 8-10 meter så kan man simma längre ut från ön men då hinner man troligtvis inte ett helt varv på ett dyk.

 

Position:

Baggen är position för den yttersta radarpricken till farleden in i Båtafjorden vid Bua.

 

Latitud/Longitud:

 57 14 41,84 N  12 03 59,24 O

 

 


Visa Sjökort på Eniro.se