Rolandseck

Rolandseck S/S

 

Maxdjup: 51 meter

Djup över däck: 38-44 meter

 

Nationalitet: Tysk

Byggnadsår: 1937

Typ: Lastfartyg

Material: Stål

Dimensioner: 90,9 x 12,9 x 5 m

Vikt: 1845 Brt

Drift: Ånga

Motor: triple expansion engine & L.P. turbine

Motorstyrka: 1425 hk på en propeller

Maxhastighet: 11,5 knop

  

Historia:

Rolanseck byggdes av Oder Werke och levererades till det tyska handelskompaniet, Deutsche Dampfschifffahrts Gesellschaft Hansa, år 1937. Hon seglade i början av sin karriär på handelsresor till Spanien och Portugal. När andra världskriget så bröt ut låg hon på Vigo red i Spanien. Skeppet behövdes nu hemma i Tyskland som trupptransport och frakt av materiel till trupperna. Då det skulle vara svårt för ett tyskt fartyg att ta sig hem genom Engelska kanalen där Engelska flottan patrullerade så maskerade besättningen fartyget. Man bytte flagg till en Dansk flagga och målade över rederiets emblem och namnet på båten. På så vis lyckades man lura fienden att det var det danska skeppet S/S Olaf och de nådde så Hamburg oskadda.

Rolandseck hade en hård karriär och blev flera gånger skadad till följd av attacker eller sabotage. Under en resa till Norge utsattes hon för ett sabotage från den Norska motståndsrörelsen Milorg. De hade funnit en svag punkt i Tyskarnas bevakning över Dröbacks hamn. Under en Varuhiss som var ur funktion kunde man nå vattnet genom att göra ett hål i golvet. Man förberedde sig i förväg och smugglade in en gummibåt under hissen. Dagarna innan S/S Donau, som var Milorgs huvudsakliga mål för attentatet, anlände var Max Manus och Roy Nilsen på plats och blåste upp gummibåten. När skeppet anlände, 15 januari 1945, var allt förberett så Nilsen och Manus kunde passera vakten utan misstankar. De kröp ner i gummibåten och rodde ut till S/S Donau där de satte fast tio minor längs fartygets skrov. De satte även en mina på Rolandseck som var ett mindre fartyg och inte det huvudsakliga målet. Minorna på S/S Donau sprängdes när fartyget var på väg ut ut hamn och kaptenen kunde lägga det på grunt vatten. Man sökte då av vattenlinjen på Rolandseck utan att finna någon mina. Man var dock beredd på att det ändå kunde vara utsatt för sabotage så när minan sprängdes kunde man rädda skeppet genom att täta hålet med en stor matta och sen lägga det i Torrdocka.

 

På en resa till Norge blev sedan Rolanseck attackerat av Engelska bombplan. Rolandseck blev träffat och förliste den 12 mars 1945 utanför Nidingen.

 

Om dyket:

Vraket ligger djupt på lerbotten på maximalt 51 meter. Rolandseck ligger i en svag sluttning och fördäcket ligger på 44 meter medan akterdäcket återfinns på 38 meter. Bryggan står i mitten av skeppet och sticker upp till 36 meter. Främre masten står fortfarande och sticker upp till 35 meter medan bakre masten har rasat och ligger snett föröver åt styrbord.

På Rolandseck finns mycket att se och vraket är i stort sett helt intakt, förutom översta delen av bryggan samt en mast som rasat. Fartyget fraktade reservdelar och materiel till tyska trupper varpå det finns gott om detaler att upptäcka. Mellan de två främre lastutrymmena står en lastbil och i lastutrymmena både akterut och föröver finns massor med krigsmaterial samt några motorcyklar. På styrbord sida på bryggan ligger en luftvärnskulspruta med lavett och bakom bryggan står ett antal militärfordon.

Inuti överbyggnaden är det ganska mycket sediment, i vissa hytter ända upp till taket. Det finns massor med penetrationsmöjligheter, men man bör vara försiktig. Hytterna, matsal, maskinrum mm kan penetreras.

 

Att tänka på:

Vraket ligger djupt så erfarenhet och utbildning därefter krävs. Se upp för vassa och lösa plåtar.

 

GPS-position WGS 84:

N 57° 19,26´
E 11° 46,11´