Fjordskär

Fjordskär

Typ av dyk:

Naturdyk

 

Dykdjup:

0-20 meter

 

Säkerhet: 

Runt Fjordskär är det under högsäsong mycket båttrafik. Specellt bör man se upp i sundet mellan öarna där man brukar både starta och avsluta sina dyk. Bra att tänka på är att dykflaggan skall synas väl från alla håll och att fästa den i räcket på fyren är att rekommendera. 

 

Beskrivning:

Lämpligt är att ankra eller förtöja båten på den grunda sandbotten väster om fyren, mellan öarna. Därifrån kan man ta ett kort ytsim söderut tills man är i höjd med Fjordskärs sydligaste spets. Här sluttar det brant ner till runt 15 meter. Förslagsvis simmar man här åt vänster och gör ett dyk runt hela Fjordskär. Simmar man motsols kommer man så småningom fram till en liten öppning i berget där sandbotten skapar en liten stig uppåt. Denna följer man och får automatiskt ett säkerhetsstopp när man simmar den sista biten till båten längs med sandbotten.

 

Som andradyk kan man simma åt andra hållet på bergväggen söder om Fjordskär. Här finns en del klippskrevor där det ofta gömmer sig en del fisk.

 

Position:

Fjordskär ligger inte långt från Kungsbacka fjordens mynning. Hit är det enkelt att hitta då fyren på ön syns på långt avstånd.

 

Latitud/Longitud:

 57 21 05,44 N  12 01 07,89 O

 


Visa Sjökort på Eniro.se