Saturnus

S/S Saturnus

 

Typ av dyk:

Vrakdyk

 

Dykdjup:

18-25 meter

 

Säkerhet: 

Det kan vara mycket svårt att både hitta och lägga till på denna plats

när det blåser eller går sjö. Sikten kan stundtals vara minimal så man

knappt ser handen framför sig.

 

Historia:

Saturnus var ett lastfartyg med ångmaskin och byggdes 1917 på Eriksbergs

varv i göteborg. De 4 mars 1952 gick hon på grund vid

Nidingen. Hon sjönk ej direkt utan skulle bogseras in till Skallahamn.

Under bogseringen slet hon sig dock och sjönk i Kungsbackafjordens

mynning. Lasten och maskineriet bärgades varpå stora delar av fartygsvraket

förstödes.

 

Beskrivning:

Förtöj vid bojen, den brukar vara förankrad i förskeppet. Dyk ner längs linan, du når översta delen av vraket på 18 meter. Fortsätt gärna längs stäven ner mot botten på ca 25 meter. Fartygssidorna är bevuxna av massor av mjukkorall, mycket vackert. På stävens styrbordssida finns hål genom vilka man kan titta in i förskeppet (trossen). Vid botten brukar sikten vara betydligt sämre och det är lätt att virvla upp sediment från lerbotten. Fortsätt dyket längs styrbordssidan akterut, efter ca 10 meter så har fartygssidorna kollapsat inåt, man ser då endast plåtkanten som sticker upp ur leran. Det är i princip bara förskeppet som är bevarat (än så länge) och även detta håller på att rosta sönder.


Man kan antingen fortsätta akterut till man når en stålbalk som står upp från botten som en lite sned "galge".  Simma därefter över till barbordssidan och mot fören igen. Gå upp mot däcket som ligger på ca 21 meter, man kan då titta in i förskeppet genom ventiler och dörrar. Avsluta dyket på översta däcket och följ linan upp igen.

 

Position:

Denna dykplats ligger mitt ute i kungsbackafjordens utlopp mellan Malö och Ustö. Vraket märks ofta ut med en boj av lokala dykcenter (om inte bojen finns måste du ha ekolod, erfarenhet och en god portion tålamod)

För att hitta vraket, gå först ut till korrekt position och leta sedan efter bojen.

 

Latitud/Longitud:

57 16 21,06 N  12 03 02,04 O

 

Tack till Alf Holmberg för bild samt uppgifter om dyket.

 


Visa Sjökort på Eniro.se