Norra Ledskär

Norra Ledskär:

 

Norra ledskär kan bjuda på möten med sälTyp av dyk:

Naturdyk

 

Dykdjup:

0-25 meter

 

Säkerhet: 

Sätt alltid upp dykflagg väl synlig. Det kan vara lite strömt runt ön.

 

Beskrivning:

På Norra Ledskär ligger nästan lika mycket säl som på Södra Ledskär i sälskydddsområdet. Närma er skäret tyst och försiktigt för att inte skrämma bort all säl.


Sydvästra sidan:
Välj att gå i på sydvästra sidan i den lilla viken och börja med att ligga still en stund för att förhoppningsvis få se sälar under vattnet. Simma därefter rakt västerut ner till en platå med fin snäckskalsbotten som ligger på ca 16 - 19 meter djup. Sväng norrut och följ botten. Här finns gott om större och mindre stenblock att kika in under. Vänd och simma åter till den lilla viken och hoppas på fler sälmöten.


Östra sidan:
Östra sidan av Norra Ledskär är grundare, ca 10 - 14 meter och består i norra änden av fin snäckskalsbotten. Här ligger rester av ett gammalt vrak, några rejäla plankor. Längre söderöver möter man återigen flera stora stenblock att titta in under.

 

Position:

Norra Ledskär är beläget strax utanför Ringhals strax norr om Södra Ledskärs sälskyddsområde.

 

Latitud/Longitud:

57 16 21,06 N  12 03 02,04 O

 


Visa Sjökort på Eniro.se