Kåsa

Kåsa

 

Typ av dyk:

Naturdyk

 

Dykdjup:

0-8 meter

 

Säkerhet:

Här är botten ganska flack så håll koll på kompassen. Det står ofta sportfiskare vid stranden så se upp för att simma för nära dessa. Visa hänsyn till badande och se till att inte lägga utrustning i vägen för rörelsehindrade om ni väljer att gå i vid handikappbadet. Se även upp för båttrafik, framförallt om ni dyker grunt.

 

Beskrivning:

Dykplatsen består av fin sandbotten med stenar och block i varierande storlek. Intill stranden hittar du en del stenrösen med sprängsten, vilket ger djurlivet många håligheter att gömma sig i. Det här är lite av en fritidsgård då du, om du är uppmärksam, kan hitta de flesta arter du finner ute på de större djupen. Här är skillnaden att det oftast är mindre/yngre exemplar man hittar.

Här dyker du enklast från handikappsbadets brygga och gör ett kort ytsim utåt tills det börjar finnas lite sten att kika in under. Du fortsätter sedan lämpligtvis utmed udden som Subbe fyr står på för att inte hamna för långt ut från land. Skulle simturen tillbaka vara för jobbig kan man då gå upp på land även om terrängen här kan vara svårtframkomlig på sina ställen.

 

Position:

Kåsa heter stranden vid Kurorts hotellet. Följ skyltning dit. Kör sedan in på parkeringen vid hotellet och vidare till parkeringen vid handikappsbadet där man kan stanna till för att lasta ur utrustningen. Parkera sedan på angiven plats. 

 

Latitud/Longitud: